ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა
სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

- ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი


ა.წ.4-6 მაისს ლუნდის უნივერსიტეტის ენისა და ლიტერატურის ცენტრსა და მალმოს უნივერსიტეტის ენისა და ლინგვისტიკის (კავკასიათმცოდნეობა) განყოფილბებებში (შვედეთი) გაიმართა სემინარი "კავკასიურ ენათა ლექსიკური და ტიპოლოგიური მრავალფეროვნება. მოცულობითი მონაცემთა ბაზის კოდირების მეთოდები და მოდელები". სემინარი გაიმართა პროექტის "ენისა და კულტურის ციფრული ატლასი" (http://project2.sol.lu.se/lundic/) ფარგლებში, რომლის ხელმძღვანელი გახლავთ იერდ კარლინგი (Gerd Carling, Lund University). სრულად