ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა
სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

- ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი


არეულობა აფხაზეთში.  ზურაბ შენგელიას შეფასებები გადაცემაში "თეორემა"


აფხაზეთში განვითარებულ მოვლენებზე საუბრობს თსუ ქარლ-აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი ზურაბ შენგელია