ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა
სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

- ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი


rcarousel - html content

აფხაზური ზეპირმეტყველების კურსები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევით ცენტრში შეიქმნა აფხაზური ზეპირმეტყველების კურსი. 2013 წლის ნოემბრის დასაწყისში გამოცხადდა მსმენელთა რეგისტრაცია. აფხაზურის შესწავლის სურვილი გამოთქვა არაერთმა თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა. სრულად


გამოიცა "აფხაზური ზეპირმეტყველების გაკვეთიელბი" სრულად